سازهای ایرانی

سازهای جهانی

مباحث تئوری

تاریخ و ساعت
  • یکشنبه 14 الی 21
  • دوشنبه 14 الی 21
  • چهارشنبه 14 الی 21
استاد
ارکستر و همنوازی
تاریخ و ساعت
  • شنبه 10 الی 14
استاد
استاد هومن اتابکی
تئوری بنیادین موسیقی
تاریخ و ساعت
  • یکشنبه 14 الی 21
  • دوشنبه 14 الی 21
  • چهارشنبه 14 الی 21
استاد
استاد رامتین اتابکی
آهنگ سازی ایرانی
تاریخ و ساعت

ثبت نام در کلاس

مشخصات خود و کلاس مورد نظرتان را در فرم زیر وارد نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
 

مشخصات فردی

  • با توجه به موارد زیر با شما تماس خواهیم گرفت

 

تایید هویت انسانی